6 år: Dåpsskule


Dåpsskulen 2019 

 

Bore kyrkjelyd har ein eigen skule - bare for 1. klassingar!

Me kallar den for Dåpsskulen!

Me startar årets Dåpsskule i Bore kyrkje, tysdag 5. februar 2019.

Dei fire samlingane med Dåpsskulen er i SFO-tid på tysdagar (12.00-14.00) og vert avslutta med bokutdeling på familiegudsteneste søndag 10.mars. 

Me starter tysdagssamlingane ca kl 12.00, når alle har kome seg fram. Så held me på til kl 14.00. Då avsluttar me.

Dei som går på Bore skule, blir henta når skulen sluttar. Me går i lag ned til bedehuset (tre gonger) eller kyrkja (ein gong). Barna blir og følgt tilbake til skulen kl. 14.00. Dei som går på SFO, fortset dagen der, og dei som skal gå heim, går vidare heim frå skulen. Dei påmelde vil få detaljert informasjon om dette før oppstart.

For dei som går på Vasshus, så håper me at det er nokre foreldre som kan hjelpe til med køyring av barna. 

Det vert servert bollar og saft på kvar samling. Det vert og m.a. forteljarstund på "den hemmelege staden" vår kvar gong, og hobbyaktivitet. 

Me treng litt praktisk hjelp kvar gong. Til dømes: hjelpe barna med kleda når dei kjem, lage saft, hjelpe barna med praktiske oppgåver, hjelpe til å halde ro og orden. Me håpar det er nokre foreldre/besteforeldre som har tid på ein tysdag ettermiddag og kan hjelpe til. :) 

Påmeldingsfristen for 2019 er måndag 28. januar!!

Her er link til påmelding

Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Solfrid om de har spørsmål:

solfrid.skalvik@klepp-kirken.no                      Mob 93 49 53 49

Tilbake