2 år: 2-årsfest


Velkommen til 2-årsfest!

 

Det året barnet fyller 2 år lager me til fest i kyrkja! Då pynter me med mange ballongar, og koser oss med boller, saft og gele. Det vert ei lita songsamling med enkle songar og litt forteljing i starten. Etter maten vert det god tid til å leike.

2 - årsfesten 2019 er

tysdag 4. juni kl. 17.00 - 18.30.
 Festen er for dei barna som er fødde i 2017 i følge med ein vaksen.  

Invitasjon i posten blir sendt ut til alle som er medlemmar i Den norske Kyrkje, men alle barn i aldersgruppa er velkomne til å vere med!


NB   For at me skal vite kor mange bollar me treng, har me påmelding. Siste frist 2. juni!!

TRYKK HER for å kome vidare til påmeldinga.

 

Lurer du på noko? 
Ta kontakt på mail: solfrid.skalvik@klepp-kirken.no eller tlf 93495349.


 

 

Tilbake